Què és un convertidor de freqüència de CA?

Un convertidor de freqüència de CA és un dispositiu electrònic que permet regular la velocitat de gir i el parell dun motor elèctric de CA estàndard. El motor elèctric, alhora, acciona una càrrega com, per exemple, un ventilador, una bomba o una cinta transportadora. 

A més d'anomenar-se convertidors de freqüència de CA, també se'ls coneix com a variadors de freqüència (VFD), variadors de velocitat (VSD), convertidors de freqüència regulable (AFD), reguladors de velocitat (ASD) o inversors.

ABB és líder tecnològic mundial a convertidors de freqüència de CA

 Els convertidors de freqüència de CA constitueixen una bona opció quan el control de velocitat durant l'arrencada no és suficient, si és imprescindible un gran estalvi d'energia, cal controlar un motor específic o calen més funcions.

  • Important estalvi energètic
    En lloc de tenir en marxa un motor elèctric permanentment a velocitat màxima, un convertidor de freqüència elèctric permet desaccelerar o accelerar el motor en funció de la demanda.
  • Control òptim de processos
    Un convertidor de freqüència elèctric permet que el procés assoleixi la velocitat i par correctes al temps que vaig mantenir la precisió. D'aquesta manera, es contribueix a fer que el producte final tingui una qualitat i un rendiment més uniformes.
  • Millora de l&eficiència del sistema
    Un convertidor de freqüència de CA permet eliminar de laplicació vàlvules, engranatges i corretges. Garanteix a més, el dimensionament de la xarxa a partir d'una intensitat d'arrencada menor.

Fàcil selecció: El client pot tenir la seguretat de trobar el producte adequat per a la seva aplicació a l'àmplia gamma de convertidors de freqüència de Ca d'ABB.

Fàcil adquisició: Els convertidors de freqüència d'ABB poden adquirir-se directament a Viladoms Electromecanica com a Partner autoritzat de ABB (AVP).

Fàcil instal·lació: La instal·lació dels convertidors de freqüència és senzilla amb diverses possibilitats de muntatge: en paret o en armari.

Fàcil maneig: Un cop realitzades la instal·lació i la posada en servei, l'ús dels convertidors és summament senzill. La interfície de l'usuari permet ajustar ràpidament la velocitat i altres paràmetres més avançats.


Veure vídeo que és un convertidor de freqüència