Bobinat de motors Barcelona

A Viladoms Electromecànica som especialistes en l’àmbit de la reparació de motors elèctrics, bombes i bobinat de motors. Gràcies als anys d’experiència i l’alta qualificació del nostre personal i qualitat dels nostres recursos tècnics, ens permet realitzar els serveis complets de diagnòstic i reparació, tant en els

nostres tallers com al domicili dels nostres clients.

Reparacions en Taller:

 • Reparació i manteniment de motors d’Alterna i Contínua.
 • Bobinat de motor.
 • Treballs mecànics.
 • Equilibrat.
 • Reparació i manteniment de bombes d’aigua de tot tipus.

Comprovació i Diagnòstic:

 • Banc de proves hidràulic de bombes.
 • Banc de proves elèctric.
 • Banc de proves en carga per motors de fins a 160kW.
 • Banc de proves en càrrega per convertidors.

Reparacions en planta:

 • Manteniment reactiu: Buscar problema fallada i reparació in situ si es possible ò desmuntatge per reparació en taller.
 • Manteniment correctiu ò preventiu: Inspecció, lubricació, reposició de peces i reparacions en general, aprofitant parades de màquina.
 • Estudi de vibracions i termografies per trobar el mal funcionament d’una màquina.
 • Estudi d’eficiència de motors elèctrics.
 • Equilibrat in situ de la màquina.